ja_mageia

Каква е разликата между гърка и евреина?
– И двамата ще продадат майките си за пари, но гърка няма да я достави.

 


със съдействието на

bezpanika.com.


Още приятели