ja_mageia

СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ!

Разгледайте диспозитива* на това съдебно решение! Вероятно ще откриете, че три от запетаите, призвани да отделят обособените части от другите на изречението, са несправедливо осъдени на липса. За да не допускате подобни грешки и за да не се излагате на предстоящото ви Националното Външно Оценяване (НВО) не е достатъчно само да знаете, че обособените части винаги се отделят със запетая, тире или скоби, но трябва и да знаете какво представляват и да ги разпознавате в изречението. 

  Р Е Ш Е Н И Е 

гр. Бяла Слатина, 18.09.2018г. 

В  ИМЕТО НА НАРОДА 

БЕЛОСЛАТИНСКИ РАЙОНЕН СЪД, Втори граждански състав в публичното си заседание на осемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година,  в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ 

Р   Е   Ш   И   :  

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Бяла Слатина, че В. П. Ц., родена на ***г. е починала през 1956г. в с. Видраре, общ. Правец, обл. София.

ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на кметството в с. Габаре, общ. Бяла Слатина, за съставяне на акт за смърт и вписването му в съответните регистри по гражданско състояние.

Решението подлежи на обжалване пред ВрОС в двуседмичен срок от уведомяването на страните.                                                     

                                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ:

И така: Обособените части са второстепенни части на изречението, които се отделят смислово и интонационно (в писмената реч – пунктуационно) от другите части на изречението. Те не променят смисъла на изречението, а само уточняват и определят отделни негови елементи.

За да ги разпознаете, трябва да имате предвид, че те не са задължителна смислова и структурна съставка на изречението. Това ще рече, че ако ги пропуснете, изречението няма да изгуби смисъла си. Обособените части могат лесно да се превръщат в подчинени изречения. Ето най-сигурния начин да проверите дали част от изречението е обособена. В посочения пример, в първото изречение на диспозитива, „родена на ***г.” може да се промени в „която е родена на ***г.” (подчинено определително изречение). В следващия абзац, изразът „след влизането му в сила”, може да се превърне в „след като същото влезе в сила” (също подчинено определително изречение). Сега можете да сте сигурни, че сте открили обособени части и да поставите необходимите запетаи – пред тях и след тях.

Внимавайте да не допускате една и съща грешка повторно. Веднъж може да се приеме като пропуск по невнимание, може дори да не бъде забелязана, ако не е на НВО, но два и повече пъти…

Във второто решение по същото дело, друг съдебен състав, „в закрито”, е поправил някаква „очевидна фактическа грешка”, но не и очевидната правописна. Запетаите, отделящи обособената част „след влизането му в сила”, не са амнистирани, а за по-правдоподобно са пропуснати и по-натам в изречението.

 

Р Е Ш Е Н И Е

гр. Бяла Слатина, 22.04.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА 

РАЙОНЕН СЪД БЯЛА СЛАТИНА, ІІ граждански състав, в закрито, в състав: 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТИХОМИР ВЕЛЬОВСКИ 

Р Е Ш И: 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на съдебното Решение от 18.09.2018 г., постановено по гр. д. №977/2018г. на РС- Бяла Слатина, като в диспозитива на решението на стр. 29 от делото:

1. ВМЕСТО „Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на кметството в с. Габаре, общ. Бяла Слатина, за съставяне на акт за смърт и вписването му в съответните регистри по гражданско състояние ” ДА СЕ ЧЕТЕ „Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на кметството в с. Видраре, общ. Правец, обл. София, за съставяне на акт за смърт и вписването му в съответните регистри по гражданско състояние ”.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС- Враца в 2-седмичен срок от получаване на преписи от него от страните.

ПРЕПИС от решението да се връчи на страните! 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Направо ви се иска да грабнете червения химикал, или пък си мислите: „Пет-шест-седем запетаи – голяма работа”. Така е. Ще ви костват десетина точки на НВО, което не е от значение, освен ако нямате амбиции да продължите в елитна гимназия. И това, че в посоченете за пример документи, отсъстват 40% от запетаите, не изглежда толкова стряскащо, само дето двете съдебни решения, взети заедно, имат тежест колкото: „Манчо РЕШИ да откаже цигарите.”, тоест никаква и никой няма намерение да ги изпълнява.

Скъпи седмокласници,

Бъдете грамотни! Важно е за вашите решения, а от тях зависи какви хора ще бъдете.

Успешна учебна година!

*диспозитив – разпоредителната част от съдебно решение, отразяващо това, което постановява съдът.

В материала са използвани публични документи свалени от сайта на ВСС.

 

 

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Изкуството да ни се случват хубави неща

Книгата е подарък за всички потребители на сайта.

       

Да искаш да си някой, а все да си оставаш никой в живота на някой не е достатъчно добър повод да бъдеш нещастен, защото да си някой, а да искаш да си никой в живота на някой не е повод да бъдеш щастлив.
Йордан Бозушкисъс съдействието на

bezpanika.com.


Още приятели

Стари, хитри, брадати и леко мустакати

Разговарят двама лекари, обсъждат професионални проблеми:
— Представяш ли си, лекувахме един от една болест, а той умря от съвсем друго.
— Лошо работите! При нас в отделението от каквото ги лекуваме, от това и умират...